YogART / YogACT

IMG_4121

Sahne Sanatları alanında aldığım eğitimlerin toplamıyla yogayı buluşturan bir atölye YogART / YogACT…

Ben de  nihayet Nisan ayında 34. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri – 2016 Herşeye Rağmen Tiyatro” kapsamında gerçekleşen 6 günlük  YogART/YogACT Atölyesini gerçekleştirebildim. Umarım devamı gelecek 🙂

YogART/YogACT,  Performans Sanatları alanında çalışan profesyoneller için bütüncül yaklaşımlı bir hareket eğitimi olarak tasarlanmıştır. 6 gün sürecek olan bu çalışma ile bedenin hareket potansiyelini tanıma, bedeninin hareket becerisini ve psikomotor gelişimi kısıtlayan sosyokültürel etkilerin farkına varmasını ve bunları özgürleştirme becerisi geliştirmeyi amaçlar.

Özgün yaratıcılık sanatçının kendini iyi tanıması ile başlar. Yoga uygulamaları bunun için bir araç sunmaktadır. Sanat eğitimi veren üniversitelerde yoga eğitiminin mecburi ders olarak bazen de seçmeli ders olarak uygulanması son derece yaygındır. Yale Universitesi School of Drama, Stanford University Theater and Performance Studies, University of Oxford Fine Arts Faculty, Harvard Faculty of Arts and Sciences yoga dersini mecburi ders olarak müfredatlarına koyan okullardan bazılarıdır.

YogART/ YogACT çalışması ile beden üzerinden yürüyen araştırmacı bir tavırla özgürleşme hedeflenir. Eğitimde en önemli nokta yoganın bilimsel temellerine dayanarak katılımcılar için günlük ve sanat hayatlarında uygulamaya devam edebilecekleri bir model oluşturmaktır.

Atölyede altı gün içinde aşağıdaki odaklar üzerinde çalışacak ve bunları geliştirmek üzere egzersizler yapılacaktır:

Oyunculukta fiziksel eylem ve Yoga ilişkisi

Nefesin bilimi ve duygu durum üzerine etkisi

Nefes kapasitesini arttırmaya yönelik uygulamalar

Sinir sistemi, duyu girdi becerileri (bilinen 5 duyu dışındaki duyu girdileri)

Motor gelişim ve hareket potansiyeli

yer çekimi / alan ve denge, momentum keşifi

gevşeme, esneme, koordinasyon becerileri

derin kasların çalışması ile tüm kasların içten dışa güçlenmesi

proprioseptive farkındalık arttırmave kinestetik farkındalık (bedenin tüm dürtülerini izleyebilme) becerisi geliştirme

Kendi kişisel yoga pratikleri ve çeşitli meditasyon pratikleri öğrenme

Beden travmaları nasıl tutar?

Duygularla çalışan sanatçı, duyguları tanımlayan sanatçı, Bastırılmış duygular ve karakteristik maskeler

Yoga ve Meditasyonun Beyin ve yaratıcılık üzerindeki etkisi

Zen meditasyonu ve Hareketli meditasyonlar (Gurdjieff movements, Sacred Dances, Liturgical dances, Sufi med., Latihan, quigong, vb)

Sanatçının Katharsisi

Bu çalışma katılımcı sanatçının zihin beden bütünlüğünü yeniden kurması sağlanır. Böylece bedende ve zihinde açığa çıkan hislere karşı daha duyarlı ve açık bir zemin oluşturulur.
Yıllar içinde üretmiş olduğu düşünce kalıpları ve şartlanmaların farkına vararak kendi yaratıcılığını ya da üretkenliğini engelleyen olgularla yüzleşme şansı bulur.
Duygu ve düşüncelerini daha açık ve net ifade etme şansı bulur. Kendi potansiyelini görme ve değerlendirme yeteneği gelişir.
Hayatta deneyimlediği her türlü duruma karşı daha güçlü ve dengeli bir duruş sergilemeyi öğrenir.
Öğrenci kendi öz disiplinini kazanır. Çalışma, araştırma ve yaratma isteği artar. Öğrencinin beden ve zihin farkındalığını artıran uygulamalarla yaratıcı potansiyelini de artırması hedeflenir.