Sözler / Words

generation

Sözler hakikat değil ağızdan çıkan seslerdir. 

Hakikati öğrenmek için söze değil, yaşamaya ihtiyaç vardır.

Sems-i Tebrizi

 

Words are not the truth, they are sounds comes out from your mouth.

To learn the truth you don’t need words but life to live.

Sems-i Tebrizi