Prosophon

Eskiden maske koleksiyonum vardı, ev taşırken bir koli içinde hepsi kayboldu…

Kim bilir o koliyi bulan ne şaşırmıştır!

Bir sürü prosophon…

Bir sürü persona…

Antik Yunan’da “prosophon” kelimesi “gözün önünde olan” demek ve  “maske” anlamında da kullanılır.  Bu kelimenin diğer bir anlamı da “yüz”.  

Prosophon kelimesi sonradan Hristiyanlıkta büyük önem kazanır ve tesliste “ilahi insan” anlamında kullanılır… 

Roma tiyatrosunda ise maskeye “persona” denir. Sonra Jung bu kelimeyi belli bir izlenim bırakmak ve kişinin gerçek doğasını gizlemek için tasarlanmış kurgusal bir kişiliği tarif etmek için kullandı. 

Kendime seçip aldığım ilk maske bir Zanni maskesiydi 😃

Bayılmıştım görünce, 

Zanni! 

Mülksüzleştirilmiş göçmen,

Soytarı,

Bütün commedia dell arte arketipleri içinde hayatta kalma içgüdüsü en güçlü olan, 

Aptal dahi – Zanni! 

Öyle bir aptallık ki basit günlük işleri eline yüzüne bulaştırır, öyle bir deha ki imkansızı mümkün kılar…

Zanni – Kendime her gün bakayım diye şeçtiğim  ilk proshopon, ilk persona… 

İlahi insan!  😜 

Ece Türkmut Dere

Özsaygı Deklarasyonu

2e690d1a46712290d031c236df56fe7b

Virginia Satir’den Özsaygı Deklarasyonu

Ben benim. Dünyada tam olarak benim gibi olan başka biri yok.

Bazı yönleri bana benzeyen insanlar var,

Fakat hiç kimse tam olarak benim gibi davranamaz.

Bu yüzden benden gelen her şey otomatik olarak benimdir,

Çünkü onları ben kendim seçerim.

Kendimle ilgili her şeyi sahipleniyorum.

Vücudumu ve yaptığı her şeyi,

Aklımı, tüm düşündükleri ve fikirleriyle,

Gözlerimi, gördüğü tüm görüntülerle

Hislerimi, her ne şekilde olursa olsunlar

Öfke, mutluluk, bıkkınlık, sevgi, hayal kırıklığı, heyecan…

Ağzımı ve ondan çıkan her sözü

Nazik, tatlı veya acı, doğru ya da yanlış…

Sesimi; yüksek ya da alçak

Ve tüm davranışlarımı hem karşımdakilere hem de kendime karşı olan.

Kendi hayallerimi sahipleniyorum;

Umutlarımı, korkularımı ve arzularımı.

Tüm kutlamalarımı, başarılarımı ve tüm hatalarımı sahipleniyorum,

Çünkü ben kendimi tüm parçalarımla kabulleniyorum.

Samimiyet ve içtenlikle ben kendimi tanıyabilirim.

Böyle yaparak kendimi sevebilir ve tüm parçalarımla dost olabilirim.

Tüm parçalarımla dost olduğumda da onları bana en faydalı olacak şekilde kullanabilirim.

Kafamı karıştıran bazı yönlerimin olduğunu biliyorum,

Ve henüz bilmediğim başka yönlerimin olduğunu da.

Fakat ben kendimi sevdikçe ve kendimle arkadaş oldukça bu kafa karışıklığı için çözümlere cesaret ve umutla bakarım.

Ve kendim hakkında daha fazlasını bulmak için yollar ararım.

Nasıl görünürsem görüneyim, nasıl duyulursam duyulayım, ne söylersem söyleyeyim ve ne yaparsam yapayım herhangi bir yer ve zamanda her ne düşünüyorsam, her ne hissediyorsam o otomatik olarak benimdir.

Daha sonra,

Eğer nasıl göründüğüm ve nasıl duyulduğum ve düşünüş şeklimin bazı parçaları uyumsuz ve uygunsuzsa o parçaları değiştirip, kalanı tutup, uyumlu yeni parçalar icat edebilirim.

Görebiliyor, duyabiliyor, hissedebiliyor, düşünebiliyor, söyleyebiliyor ve yapabiliyorum.

Hayatta kalabilmek için gereken araçlara sahibim.

Başkalarına yakın olabilmek,  üretken olabilmek, dünyayı anlamlandırabilmek ve çevremdeki insanları anlayabilmek için gereken araçlara sahibim.

Ben kendime sahibim ve bu yüzden kendimi düzenleyebilirim.

Ben benim ve ben iyiyim.*

 

 

DECLARATION OF SELF-ESTEEM

BY VIRGINIA SATIR

In all the world, there is no one else exactly like me. Everything that comes out of me is authentically me. Because I alone chose it – I own everything about me. My body, my feelings, my mouth, my voice, all my actions, whether they be to others or to myself.
I own my fantasies, my dreams, my hopes, my fears. I own all my triumphs and successes, all my failures and mistakes. Because I own all of me, I can become intimately acquainted with me.
By so doing I can love me and be friendly with me in all my parts.
I know there are aspects about myself that puzzle me, and other aspects that I do not know, but as long as I am friendly and loving to myself, I can courageously and hopefully look for solutions to the puzzles, and for ways to find out more about me.
However I look and sound, whatever I say and do, and whatever I think and feel at a given moment in time, is authentically me.
If later some parts of how I looked, sounded, thought and felt turn out to be unfitting, I can discard that which is unfitting, keep the rest, and invent something new for that which I discarded.
I can see, hear, feel, think, say, and do. I have the tools to survive, to be close to others, to be productive to make sense and order out of the world of people and things outside of me. I own me, and therefore I can engineer me.
I am me and… I AM OKAY.

*Metnin Türkce çevirisi Akıl Fikir Müessesi adlı web sitesinden alınmıştır.

YAŞASIN TİYATRO! YAŞASIN KEÇİLERİN İNADI!

3e37de3eebc9bad4d6ed1caf4e573d79--classical-mythology-romeTiyatro eylemini ilk keşfeden kişi Thespis’tir. Thespis M.Ö.6.yüzyılda Kuzey Attika’da Marathon şehrinin hemen yanında yer alan o zamanlar İkaros, ya da İkarya şimdi ise Dionysos denen bir bölgede yaşamış bir ozandır. Kendisi Antik Yunan kaynaklarına göre ve özellikle de Aristoteles üstadımıza göre “bir oyunun içinde bir kahramanı canlandıran ilk kişi”dir.

O tarihten bu yana oyunculara bu yüzden İngilizce’de “Thespisian” ya da Türkçesiyle “Thespisgil” denmektedir. Thespis ile oyuncu aynı sözcüktür. Thespis ilk oyuncudur. Koronun seslendirdiği Dithyrambos dinsel ezgisini ya da ilahisini koro ile karşılıklı konuşma haline getirerek “diyalog”u yani “karşılıklı konuşma”yı keşfeden de odur.

İkinci oyuncunun sahneye çıkması ondan aşağı yukarı elli yıl sonra tragedya yazarı Askhülos’la olacaktır. Dithyrambos koro ezgisini söyleyerek yürüyen topluluğu bir tepenin yamacında durdurup seyredenleri de çevresinde toplayıp tiyatronun bir yerde konuşlanmasını sağlayan da O’dur. Yani bir bina olarak tiyatronun varolması için fikri veren de O’dur. Bir anlamda ilk tiyatro mimarıdır. Gezici Tiyatro’yu, Turne Tiyatrosu’nu ilk yapan da O’dur. Yunan Ulusal Tiyatrosu’nun turne topluluğunun adı onun gezdiği arabaya bir gönderme  olarak “Thespis’in Arabası”dır. Bugüne herhangi bir yapıtı kalmamasına rağmen bilgilerimiz onun aynı zamanda bir oyun yazarı, yönetmen ve yapımcı da olduğunu söylüyor. Karakterleri belirlemek için farklı maskeleri ilk kullanan da O’dur. Bu maskeleri yaptı ya da tarif ettiyse aynı zamanda ilk sahne tasarımcısıdır da… Koroyla ilk karşı karşıya duruşlarında keçi insan satirlerden yola çıkarak keçi kılığında olduğunu varsayıyoruz. Böylelikle tragedya Tragos Oidia yani “Keçi Ezgisi” sözü de anlam buluyor. Keçi Thespis’tir. Tragedya da keçinin yani Thespis’in söylediği ezgidir. 

Thespis koronun karşısında durup da onunla konuşmaya başlayınca hikayenin tek taraflı anlatılmasından doğan dinsel anlatı sivil, seküler bir anlatıya dönüşür. Ben buna “gösterimin laikleşmesi” noktası diyorum. Bugün dithyrambos ilahisinin ya da ezgisinin sivil bir anlatıya dönüşmesi noktası bu eylemin tekkenin içinden çıkıp dışarda sadece erginlenmiş erkekler topluluğunun değil herkesin seyrettiği bir gösteriye dönüşmesi “tiyatro”nun keşfidir. Birinci oyuncu’nun, ikinci oyuncunun ve diğer oyuncuların da sahnede arz-ı endam etmesi ve dinsel olanla otorite ve sağduyunun temsilcisi olarak koronun sahneden kovulmasıyla tiyatral eylem sadece dinsellikle kısıtlı kalmamış hayatın tamamını kucaklayan, insanın tüm macerasının yeniden yaratıldığı, gösterildiği, irdelendiği bir eyleme dönüşmüştür.

Plutarkhos’un bize aktardığına göre Atinalı hukukçu ve siyasetçi Solon yaşlılık günlerinde Thespis’i izlemeye gitmiş. Oyunun sonunda “Hayret, bu kadar insan önünde bu kadar çok yalanı nasıl söylüyorsunuz? Ne kadar da tehlikeli bu!” demiş. Thespis o’na bunu bir oyunda yapmanın herhangi bir zararı olmadığını söylemiş. Ve eklemiş “Asıl kötü olan sahnede değil hayatın içinde yalan söylemektir” Ve bugünü görmüş olsaydı eminim şunu da eklerdi Thespis üstadımız: “Sakın ola yarın bir gün kurduğunuz meclislerde bizim sanatımızı aşağılayıp da “tiyatroya çevirdiniz burayı” ya da “tiyatro mu burası” demeyesiniz. Çünkü tiyatro sadece sahnede kurmaca bir dünya sunan dürüst bir sanattır.”

Tiyatro kendimizle ve benzeşlerimizle yüzleştiğimiz bir alandır. Thespis’ten bu yana yüzbinlerce yazar, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, dramaturg, ışıkçı, müzisyen, teknisyen, kuklacı, kondüvit, makyöz, koreograf bu yükseltide gerçek hayattan alınmış yeniden eğilip bükülmüş, biçimlenmiş, belki de biçimsizleştirilmiş bir hikayeyi kanlı canlı hale getirerek bu alanda bir yaşantı haline getiriyorlar. Ne mucize!! Geliyorsunuz ve pandoranın kutusunun açılmasını bekliyorsunuz. Kutu açılıyor, o dünyaya giriyorsunuz. Siz artık o dünyadaki yaşantının eşzamanlı tanığısınız. 

Binlerce yıl boyunca bu dramatik sanat, yani Thespis adlı ozanın zihninde ve imgeleminde yaratılan bu sanat önce bir yamacın kıyısında, sonra bir yükseltinin üzerinde, sonra sahnede sonra beyazperdede, sonra ekranlarda varoldu, varolmayı sürdürüyor. İçinde binlerce yaşantının olduğu bu aynaya bakıyoruz; bizim soluğumuz ve varlığımız o yaşantıyı bir parça da olsa değiştiriyor. Çünkü biz orada olduğumuz için o hikaye varoluyor. O an orada siz olmasanız o yaşantı kesintisiz bir yanılsama olarak varolmayacak. Siz varsınız ve o kesintisiz yaşantının, o illüzyonun ortaya çıkması sizinle mümkün oluyor. 

Seyircinin varlığı ya da hikayeyi paylaşanın varlığı tiyatronun varlığıdır. Hikayemiz anlatılacak biri varsa zihnimizden, imgelemimizden çıkıp bir hikayeye, bir oyuna dönüşebilir. Hikaye ise dinleyene, izleyene güç verir. Benzeşlerini, benzeş duyguları, davranışları, düşünceleri gösterir. Onları bir çatışma içine sokar. Hayatın bir başka boyutta ve katmanda benzeşini yaratır. Buradaki haz, gerçek ile görüngü arasında bir yerde olmayan ama olan bir yaşantıya tanıklık etmektir. Bu hazzın bir kısmı o anı yaşamak, diğer bir kısmı ona tanıklık etmektir. 

Tiyatro tüm insanlığın en insancıl eylemlerinden biridir. Müzik gibi, resim gibi, heykel gibi, sinema gibi… İnsancıl eylemlerin önemini yitirdiği yerde barbarlık vardır. Savaş vardır. Tiyatro da sanatın diğer türleri de bizim rafineleşmemize, incelmemize, insanlaşmamıza hizmet eder. Ve böylece yeryüzünde insana yakışır bir uygarlığın oluşma ihtimalini de çoğaltır. 

Thespis’in bundan üçbin yıl kadar önce ilahiler söyleyen bir koroyu bir tepeciğin kenarında durdurması ve onlara sorular sorması diyaloğun ve tiyatronun keşfidir. Tiyatrosuz bir dünya monoloğun, tek taraflı konuşmanın, totaliterliğin hüküm sürdüğü bir dünya olacaktır. Bugün dünyamız monoloğun ve tek taraflı konuşmanın hakim olmaya başladığı bir yere doğru giderken, aynı zamanda doğal olanın yapay olanla, gerçek’in gerçekdışı ve sanal olanla yer değiştirdiği bir dünyaya dönüşüyor. 

Bizans dönemindeki Roma Patriği, yine bundan yüzlerce yıl önce “tiyatroyu kapatırsak siyasi rahatsızlıkları ortadan kaldırmış oluruz; bakın, barbarlar mutludur, çünkü tiyatroları yoktur” diyordu. Tiyatrosuz ve sanatsız bir uygarlığın barbarlık olduğunu, olacağını patrik bey yüzlerce yıl öncesinden, özrü kabahatinden büyük bir biçimde bize haber vermiş oluyordu. 

Bizler, sahne üzerindekiler insanlığın en büyük silahı belleği diri tutmaya çalışıyoruz. Damarımızdaki inat ise üstâdımız Thespis’in keçi inadından gelmektedir. Daim olsun!

Prof. Dr. Semih Çelenk

27 Mart 2018

Bırakın Çeneniz Konuşsun

e25d635543f0b77ed00ea83d2ef8ae64

Bırakın Çeneniz Konuşsun 

İfade için güvenli alan

Travmatik deneyim ya da olumsuz çocukluk çağı deneyimlerinin vagus sinirinde fonksiyon bozukluklarına yol açtığını biliyoruz. 12 Kranial sinirin en uzunu olan, Vagus sinirinin, ventral vagal kolunun en önemli işlevlerinden biri sosyal temas ve zevk ile ilişkilidir. Doğrudan yüz kaslarını, sesi etkiler ve ifadeyi belirlemeye yardımcı olur ve sosyal iletişimde aktiftir. Göz teması, işitme, yemek yeme, konuşma, şarkı söyleme, şefkat gösterme / bakım, öpüşme, gülümseme ve bazılarının söylemiyle doğrudan kalpten kalbe teması sağladığı söylenir. Kişiler arasında, temasa geçmedeki rolünden ötürü, ventral vagal sistem, aynı zamanda kişinin öz güvenini destekler, ancak bu anlattıklarımın aktif olması için kişinin makul miktarda, gerçekten güvende hissetmesi gerekir.

Uzun süreli baskılanan duygular ve ifadeler, tehlike, travmatik deneyim veya kronik stres de ventral vagal sistemin gelişimini köreltebilir veya sistemi bozabilir. Buna ek olarak, özellikle travmatik deneyimde Broca alanın da fonksiyonu bozulur. Bessel van der Kolk bunu sessiz/sözsüz terör olarak nitelendirir. Yani travmatik deneyimi ifadede, ifadesiz kalma, söz bulamama…

Bu körelme, kendini ifadede sıkışıklık; yani sesin kendi rengini ve potansiyelini bulamaması, çene, boyun ve üst gövdede gerginlik, mikro mimiklerde ya da gözlerde donukluk olarak kendini gösterebilir. Kişi kendi sözlü ve sözsüz ifadelerine tam olarak hakim olamadığı gibi iletişimde bulunduğu kişinin de sözlü ve sözsüz iletişim verilerini doğru yorumlayamaz.

İfade alanı, özgün ses ve sessiz kalarak kendini koruma arasında bir savaş halindedir. Duyulma, anlaşılma ihtiyacımız, onaylanma ve güvenliğe yönelik ihtiyaçlarımızla mücadelele eder. Ama ihtiyaçlarımızı göz önünde tutarak, tarafsızca ve değişime zorlamadan; rahatlamak, hareket ve ifade için zamanla güvenli bir alan yaratabiliriz…

İfadenizi, düşüncelerinizi, duygularınızı iletmek için ses çıkarmaya yardımcı olan ve sizi destekleyen çene; dil, boğaz ve çevresindeki kasları ve kemikleri içerir. İfadenin bulunduğu alandaki fiziksel hareketler sesi oluşturur. Hareketsizlik sessizdir.

Ağız, nefes, beslenme, sözlü anlatım, duyu ve dokuyu algılama, öpüşme ve sözlü dokunuşla başkalarına bağlanmak için temel geçittir. Bebekler ve küçük çocuklar, herşeyi ağzına koyarak, dünyalarını coşkuyla araştırırlar. Duygularını önce ağlayarak, gülerek, anlamsız sesler çıkararak ve sonunda kelimelerle ve şarkılarla özgürce ifade etmeyi öğrenirler.

Çocuklar büyüdükçe, çoğu keşifte ve ifadede sağlıklı sınırlarla karşılaşırlar. Sınırlar hakkında bilgi sahibi olurlar:

Ne zaman “iç sesi” kullanabilirim?

Ne zaman dudaklar ve dil yerine, göz ve parmaklarımla keşfedebilirim?

Gizlilik ve nezaket göstermek için kelimeleri nasıl seçerim ?

Sevgi dolu ve tutkulu bir öpücük vermeden önce karşı tarafın durumunu nasıl değerlendirebilirim ?

Ne zaman ve ne yiyeceğimi, bedenimde nasıl dinlerim?

Duyguları içsel olarak yönetmenin yanı sıra, sesin içine sızmasına nasıl izin veririm? 

Bu sağlıklı sınırlar, ifade yolunu canlı, açık ve ulaşılabilir kılar.

Ancak çok fazla çocuk, seçimler ve ifadeler yüzünden cezayla ve utandırma yoluyla sağlıksızlık sınırlarla karşılaşır. Bu onları susturur. İstismar dahil olmak üzere aile sırları, her ne pahasına olursa olsun içeride tutulur. İstismar, zorla besleme, fiziksel şiddet veya sözlü taciz doğrudan ağzı etkileyebilir. Tüm beden, utanç ve korkudan dışavurum halini kısıtlar. Ailede ya da sosyal çevrede onaylanmak, kabul görmek için “iyi çocuk” rolünü fazla benimseyerek kendini ya da olumsuz duygularını ifade edememe / kısıtlama hali yani bir başka deyişle, duyguları yutma gerçekleşir. Özellikle de öfkeyi ifade etmekteki sosyal baskı ve tutma hali kronikleşir. Uzun zaman tutalan ya da yutulan ifade, bir zırh oluşturmaya başlar. Çene kasları sıkılaşır ve rahatlamaya direnç gösterir.

jaw_musclesYandaki resimde Temporalis ve Masseter kaslarının kafatasındaki yerini görebilirsiniz. Şimdi çenemizde nazik bir keşif yapalım. Üst ve alt dişleriniz şu an birbirine dokunuyor mu? Diş hekimleri, dişlerimizin çiğnemedikleri veya yutma eylemini desteklemedikleri sürece birbirlerine dokunmaları gerekmediğini hatırlatır. Sıkıştırılmış bir çene, dişlerinize zarar vereceği gibi, TME (temporomandibular eklem), boyun ve baş ağrısına neden olabilir. Halbuki bir kas sapı, çeneyi hafif açık bir pozisyonda tutmak için rahatça desteklemektedir. 

İfade için güvenli bir alan oluştururken aynı zamanda kendimiz için ifadeyi kolaylaştıracak bazı stimulasyonlar yaratabiliriz.

Şimdi nazikçe ve yavaşça çenenizi birkaç kez açın ve kapatın. Vücudunuzun geri kalanında ne olduğuna dikkat verin. Kolayca nefes almaya devam ediyor musunuz yoksa nefesinizi tutuyor musunuz? Boynun ve boğazın hareketi rahat mı yoksa sıkışık mı? Omuzlar yerli yerinde duruyor mu yoksa çenenizi hareket ettirmek için yardımcı mı oluyorlar? Herhangi bir yargıda bulunmaya gerek yok sadece bu duyumları fark etmeye çalışabilirsiniz. 

İçeriden hareket:

Çeneniz açık V şeklinde açısıyla her iki uçtan kafatasına bağlanır. Ağzınızın tabanı da dil köküyle doldurulur, kemik değildir. Samimi bir merakla, çenenizi hareket ettirin. Parmaklarınızın kulaklarınızın hemen önündeki TME’de  (çene eklemi) hafifçe hareket etmesine izin verin. Çeneniz bu eklemlerde düşmekte ve kaymaktadır. Üst dişleriniz kafatasının bir parçası olarak sabittir. Çenenizin hareketi sarsıntılı, takılı veya asimetrik ise, daha yavaş veya daha kısa bir mesafe içinde hareket etmeyi deneyin. Üst ve alt dişler arasında boşluk yaratmak için çenenizi biraz aşağıya bırakın. Alt çenenizi çok minicik bir mesafede kulaklardan uzaklaştırın sonra yavaşça kulaklara doğru yaklaştırın. Yine çok kısacık bir mesafede iki yana doğru yavaş ve nazikçe hareket ettirin. Sonra ağzınızı açın, üst ve alt dişleriniz arasındaki  hafif boşluğu koruyarak tekrar kapatın.

Eğer  geceleri dişlerinizi sıkıyor veya gıcırdatıyorsanız, yatmadan önce yukarıdaki gibi birkaç yumuşak hareket, çenenizin daha fazla seçeneğe sahip olduğunu hatırlatabilir.

Kendine masaj:

Temporal ve masseter kaslar (şekle bakın) çeneyi kapalı olarak çeker. Genellikle masajı severler. Çenenizin alt köşelerinden başlayarak, her iki taraftan kulaklarınıza yakın elmacık kemiğine kadar nazikçe masaj yapın. Masseter vücuttaki en güçlü kaslardan biridir ve biraz daha fazla baskı/bası isteyebilir. Bu daha derin basıları deneyimlerken nazikçe dokunmayı unutmayın. 

Temporali rahatlatmak için, parmaklarınızı elmacık kemiklerinden, şakaklara, kulaklarınızın üstünden kulakların arkasına, kafatasına doğru ilerletin. Parmaklarınız farklı yönlerde ve küçük daireler çizerek hareket edebilir. Kaslarınızın size neyin iyi hissettirdiğini söylemesine izin verin. Çenenizde, başınızda veya boynunuzda fark hissediyor musunuz ?

Dışarıdan hareket:

Şimdi çenenin ön tarafına dudağın altına elinizi koyun ve çenenizi çok küçük açılarda yukarı aşağı ve yanlara doğru hafifçe sallayın. Çeneniz harekete izin veriyor mu, yoksa hareket tutuk mu? Çeneniz ve eliniz birlikte hareket ederse ne olur aynı hareketi sallamak yerine daha da yavaş deneyebilirsiniz? İlk başta hareketlerin çok küçük olması önemlidir, çene yapısı güçlü olduğu kadar narindir. Çenenizi kontrol etmeye yardım etmek için başka bazı kasların devreye girdiğini hissediyor musunuz ? Mesela boyun, omuzlar veya karnınızdaki diğer kaslar?

Güç kullanmak yerine kapıyı nazik bir dikkatle açın. Bu egzersizlerde kesinlikle güç kullanmıyoruz, sadece çeneyi gevşetmek için hassas bir alan yaratıyoruz. 

Şimdi parmak uçlarınızla, dudakların hemen altında çenenin hemen önüne minik vuruşlar (tapping) yapın. Sonra parmakları dudağın üstüne çıkarın ve burnunuzun hemen altına minik vuruşlar yapın. Sonra ellerinizi yavaşça çenenin iki yanına, oradan yukarı gözlerin altında elmacık kemiklerine, daha sonra şakaklarınıza ve son olarak alnınıza doğru yönlendirerek bu minik vuruşlara devam edin. 

Çeneniz şimdi nasıl hissediyor? Biraz rahatladıysa, esneme, daha derin solunum ya da karnızda guruldamaya şahit olabilirsiniz. Gerginlik ile ilgili duygu veya düşünceleri de fark edebilirsiniz. Yargılamaya yönelik herhangi bir iç ses yükseliyor olabilir? Bu deneyimle ilgili olumsuz hisler yükseliyorsa, muhtemelen bu duygular çenenizde saklanmıştı. Ellerinizi, bir çocuğun yüzüne dokunur gibi şefkatle kendi yüzünüze yönlendirebilirsiniz. Ya da tapping yani minik vuruşları tekrarlayabilirsiniz. İhtiyaç hissettiğiniz kadar uzun ve sık  bu önerileri uygulayabilirsiniz. 

Ece Türkmut Dere

Axis Mundi Project

Post Travma Çalışmaları ve Introceptive Yoga Türkiye

https://www.projectaxismundi.com

Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanan çeviri, makale, yazı, döküman, dosyalar izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Copyright © Ece Turkmut 2018

Aklımda Indra Devi ve Gandhi var…

8316965e1e6af02b646f98e110fc68ce

Aklımda Indra Devi ve Gandhi var…

Gandhi herhalde hakkında en çok kitap yazılmış kişilerden biridir. Aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş felsefesi ile Hindistan’ı bağımsızlığına kavuşturdu. Hareket doruk noktasına ulaştığında şiddetli çatışma yüzünden sona ermişti. Şiddet tahmin edilemeyen boyutlara ulaştı. Binlerce eylemci öldü ya da yaralandı, ve yüzbinlerce eylemci tutuklandı. Ama Gandhi’nin Satyagraha felsefesi genel olarak dünya üzerinde insan hakları ve özgürlük savunucularına ilham kaynağı oldu.  “İş birliği yapmama”,  “sivil itaatsizlik” Hint toplumunun her katmanından çok geniş bir katılım ve örgütlenme sonucunda büyük başarı kazandı. Hatta 2007’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oybirliği ile Gandhi’nin doğum günü olan 2 Ekim gününü “Dünya Şiddete Hayır Günü” olarak ilan etti. Gandhi, felsefesini (çoğu zaman şiddetsizlik/zarar vermeme olarak çevrilen) “Ahimsa” ilkesine dayandırıyordu.

Vatandaşlık hakları, insan haklarının ihlali travmatiktir ve Bessel van der Kolk’ un deyimiyle de; “Travma her zaman politiktir”. Gandhi, ahimsayı politik eyleminde somutlaştırdı. Değişim için eyleme geçti ve kendi ağzından ahimsa anlayışını şöyle tanımladı: “Ahimsa, karşılık vermeden acı çekmek, darbe yiyip vurana vurmamak için güçlü  olmayı gerektiren bir uygulama.” 

Kulağa fazla teslimiyetçi geliyor değil mi? Gandhi, ahimsayı böyle tanımlıyordu ama hiç de teslimiyetçi değildi. Sadece vurgusu şiddetsizlikti. Aksine, sonuna kadar mücadele etti… O dönemde kadınların eylemlere (politik) dahil olabilmesi mümkün değildi.  Kadınlara da söz hakkı doğması, harekete dahil olabilmeleri, disiplinli bir biçimde bu direniş için calışmalarını sağlayacak bir fikir buldu; bağımsızlık hareketini desteklemeleri için yabancı ürünlere boykot başlattı ve her gün khadi kumaşı dokumasını istedi.

Sevgili Zeynep Aksoy eğitiminde, yoga felsefesini anlatırken Godfrey Devereux’un konuşmasını alıntılanmıştı, Godfrey Sanskrit dilini çevirmenin zorluğunun altını çiziyor ve ahimsayı açıklarken şöyle diyordu, “.. İnsanlar bazen Mahatma Gandhi’nin Hindistan’ı özgürleştirdiğini düşünür, evet, ancak yaptığı sadece bundan ibaret değildir. İngiliz İmparatorluğu’nun da çökmesine neden olmuştur…. Ahimsa, yoganın esası ve temelidir…. Şiddet içermeyen eylem, şiddetsizlik, etimolojik olarak zarar vermemek anlamına gelen ‘ahimsa’ kelimesinin tercümelerinden sadece biridir. Ancak ahimsa aynı zamanda şefkat, sevgi, duyarlılık, ilgi göstermek olarak da tercüme edilir. Ahimsa’nın sadece şiddetsizlik anlamına geldiğini söylerseniz onu sınırlandırırsınız. Şefkat anlamına geldiğini söylerseniz onu sınırlandırırsınız. ..”  Herkesin Godfrey Devereux’ un o konuşmasını dinlemesini dilerim…

“İçimi sevgiyle doldur Tanrım, Kalbim bütün varlıkları kucaklasın” diyerek dua eden Gandhi, kendi ahimsa yorumu ve politik yaklaşımıyla Britanyalı doktorların penisilin tedavisini reddedip eşinin tıbbi yardım almasına karşı çıkmıştı. Hindistan’a hemen bağımsızlık verilmezse savaşa (2. Dünya Savaşında Britanya’ya) destek vermeyeceklerini açıkça belirtmişti. Yani ahimsaya dayandırdığı şiddetsizlik ilkesi ile politik bir mücadele yürütürken, barıştan ve sevgiden konuşurken, savaş üzerinden pazarlık yapabildi…  Gandhi, ikinci dünya savaşı sonrası Yahudilere yönelik öğütlerinde yine kendi ahimsa görüşü bağlamında çok talihsiz, hatta feci yorumlarda bulundu. Hepsini yazamam tabi ama verdiği beyanın, eksik, yüzeysel ve tek taraflı olduğu sadece bir cümlesini okuyarak anlaşılabilir: “Yahudiler kendilerini kasabın bıçağına sunmalıydılar. Kendilerini kayalıklardan denize atmalıydılar.”  Belli ki Yahudilerin uzun direnişinden hiç haberi olmamıştı… Ya da 1934’de Bihar’da meydana gelen ve çok büyük can kaybına sebep olan depremden sonra, Gandi bunun dokunulmazları kendi tapınaklarına kabul etmeyen üst kast Hinduların günahları nedeniyle olduğunu söyledi. Dönemin bir diğer düşünürü Tagore, Gandi’nin bu görüşüne şiddetle karşı çıktı ve uygulamayı  eleştirmekle birlikte, ahlaki değil sadece doğal sebeplerin depreme yol açabileceğini savundu. Tagore ve Gandhi çokça ve uzun uzun tartışırdı. Gandhi, otobiyografisinde, kendini hatalarından ders çıkararak doğruluğu bulmaya adadığından bahseder ve “Satya Tanrıdır” der.

Gandhi öldüğünde yandaşlarına şöyle duyurulmuştu; “Dostlar, yoldaşlar, ışık bizi terk etti ve her yerde yalnızca karanlık var, ve size ne söyleyeceğimi ya da nasıl söyleyeceğimi hala bilmiyorum. Sevgili liderimiz, Bapu, ülkenin babası artık yok….”

Gandhi’ nin de arkadaşı olan Indra Devi’den bahsedeceğim biraz… Indra Devi yani Eugenie Peterson, Rus asıllı bir tiyatro sanatçısı. Tiyatro sanatçıları eğitimlerinin ve işlerinin doğası gereği muhalif olurlar. Indra Devi de ne kocasının itirazını dinledi, ne geleneği, ne de hocaları… Israrı sonucunda Krishnamacharya ona eğitim vermeyi kabul etti; Zorlu bir eğitimden geçti. Erkek egemen yoga dünyasında, idealleri olan ısrarcı bir kadın, zinciri kırıp tarihin ilk kadın yoga öğretmeni oldu. Sonrasında “feminist” olarak anıldı. (Ben bu söyleme katılmıyorum.) Hindistan’da Yoga çalışmaları ve Vedik metinlerin kadınlara yasaklı olması başka bir mesele ama oraya girmeyeceğim… Indra, kadim yoganın Batı dünyasıyla tanışması açısından çok önemli bir insan. Bugün yoga bu kadar yaygınsa Jois, Iyengar, Desikachar ve Devi sayesinde… Özellikle de Indra Devi sayesinde çünkü çok dil biliyordu, çok seyahat ediyordu, her yerde gönüllü dersler veriyordu. Indra Devi yaşadığı olumsuzluklar, reddedilişler, ağır bedeller, ağır fiziksel çalışmalardan bahsetmedi pek, onun yerine şöyle dedi mesela:

“Gökyüzüne, yıldızlara bakıp, en beğendiğin yıldızı seç. Öyle güzel ki, baktıkça onu daha çok istersin. Simdi yıldızın aşağı indiğini hayal et, gittikçe aşağı, göğsünüzde hissedinceye kadar, kalbinin içinde kayboluncaya kadar, bütün varlığın sevinçle doluncaya kadar. Simdi yıldız kalbine girdi ve orada kalacak. Ama simdi hayatında bir sürü şeyi değiştirmek zorundasın, aksi halde yavaş yavaş kaybolur ve yerini dev bir boşluk alır… Artık bir daha asla yalnız olmayacağımızın farkındayız. Kötü düşünceleri ortadan kaldırmak için kendi ışığımız var ve o ışıkla konuşuyoruz – kalbimizdeki yıldızımızla. Birdenbire öyle mutlu hissedersin ki, kalbinde büyüyen ve daha büyük olabilen, gözlerimiz, işlerimiz, sözlerimiz ve düşüncelerimiz aracılığıyla parlayan bir ışık var. Artık önemsiz şeylere yer yok. Kalpteki ışık bizi tutsun.“  

Artık önemsiz şeylere yer yok, kalbimizdeki ışık bizi tutsun… Önemsiz tanımı Indra Devi için neydi acaba?

Bugünlerde dünyada büyük bir sivil hareket var “Me Too” / “Ben de”. Geçmişte, güç sahibi ve hatta dokunulamaz görülen birçok erkek, kendileri hakkındaki taciz iddiaları kabul etmek, özür dilemek ve hatta ellerindeki görevleri bırakmak zorunda kaldı. Bu kişiler arasında oyuncular, siyasetçiler, gazeteciler, yoga hocaları ve hükümet üyeleri var. Daha öncekilerden farklı bir direniş; Bu dalgayı kadınlar başlattı ve çok sayıda erkek katıldı. Dünyaca ünlü çok sayıda Hollywood oyuncusunun bir araya gelerek “Me Too” kampanyasının devamı niteliğinde bir daha hiç kimsenin “Ben de! dememesi için” ve yeni travmalar önlemek için “Time’s Up” / “Zaman Doldu” hareketini eyleme geçirdi. Çığ gibi büyüyen bu dalga önce politikacıları ifşa etti,  sonra oyuncular konuşmaya başladı, olimpik sporcular ve son olarak yoga camiasının gündemine oturdu.  Iyengar’ın ya da Mysore’da Patthabi Jois’ un ve daha çok sayıda önemli ismin istismarına uğradığını beyan eden bir sürü tanınmış yoga hocası var. Duyan oldu mu?  Yoga Alliance ve benzeri çok sayıda uluslarası kurum ve yoga eğitmenleri “#ahimsanow” hareketi başlattı. Bildiriler yayınlandı… Herkes tek tek ayağa kalkıyor ve sorunları işaret ediyor artık…

Niye yazdım bunları?  çünkü Gandhi ya da Indra Devi aslında kendileriyle çelişmek konusunda muazzam örnekler…  Her insan gibi… hem yücelikleri, hem karanlıkları var… Ama bence en önemlisi her ikisinin de anarşist olması; Musa da öyleydi, Isa da… Buda da, Osho da… Tiyatronun da tavrı budur. “Bir adım önden giden, meşaleyi taşıyanlar” mottosuyla yetişir tiyatro sanatçısı.

“Time’s Up” hareketine, Türkiye’deki tiyatro sanatçılardan ses çıkmamasına çok şaşırdım… Ya da bugün Türkiye’de bir tiyatro oyunu yasaklanmışken bütün sahne sanatçılarının birlik olup ses çıkarmamasına şaşırıyorum. Yoga camiasının bu ve benzeri konulardaki suskunluğuna şaşıyorum… Çünkü bu hareket sadece #metoo ile ilgili değil; Büyük ölçekte dünya üzerinde bugün her türlü şiddete karşı bir hareket. Indra Devi ve Gandhi bugün yaşasaydı olanlar karşısında ne derdi çok merak ediyorum…

Neden bu iki gruba şaşırıyorum…  çünkü sadece bu iki grubun “aydınlat/nma” ve “farkındalık” üzerine aleni bir iddiası var. Indra’nın betimlediği, kendi içimizdeki ışığı korumaya çalışırken neleri yok sayıyoruz acaba? Meşaleyi taşırken gözümüz nerede?

Herşeye “ok olmak”, “kalbini açmak” “yargılamamak”, “bununla biraz kalmak” ya da “sadece işine/kendine bakmak” bu devirde, bu boyutta bir teslimiyet… Böylesi bir sessizlik… Karma ya da Aile Dizimi açısından bile, sadece bu kadar bireysel takılarak yani Türkçesiyle etliye sütlüye karışmadan kolektife ne yapıyoruz acaba? Iş birliği değil mi bu?

Bireysel çalışmalardan, çemberlerden, meditasyondan, sınıftaki satsangdan bahsetmiyorum… Tiyatrocu için oyun çıkarmaktan da bahsetmiyorum. Birbirimizin işlerini desteklemek ve açıkça birbirimizi eleştirmekten bahsediyorum; yapıcı eleştiriden… Ancak bu tartışmalar ve fikir ayrılıkları üzerine içten paylaşımlar bizi daha ileriye ve üretmeye itekleyebilir.

Birleşmek gereken zamanlar bunlar.  Daha somut daha yayılmacı davranmak gereken zamanlar…  Dünya, ülke bu kadar kararmışken bir aydınlıktır, ışıktır gidiyor ama birbirimize ilişmeden, çelişkilerimize  bakmadan ve bir sürü bilgi/terim kirliliğiyle…

Bunu söylerken kendime de sözüm var elbet: mesela şimdilerde travma  konusunda Türkiye’de Somatik Deneyimleme, Organic Intelligence ve Travmaya Duyarlı Yoga var. Bu üç yaklaşım da beden üzerinden ve bilimsel çalışmalara dayanarak travma olgusunu çalışıyor. Birbirimizi biliyoruz – tanıyoruz.  Yöntemler farklı olsa da, uygulama ve fikir ayrılıkları olsa da bir araya gelmeye, ortak bir akıl üzerinden bir şey yapmaya yanaşmıyor kimse…

Instagramda poz paylaşmaktan öteye geçse yogaya  ve meditasyona teşviğimiz. Facebook’ta yazdıklarımız daha “Türkçe” olsa… Belki benzer hislerde olanlar vardır; biri  çıkıp “içimizdeki ışık”, “kalbimizdeki bilmem ne” demeye başladı mı ben artık yerdeki taşları saymaya başlıyorum. Başka ne yapılabilir bilemiyorum? Konuşalım, tartışalım istiyorum…Birbirimizden haberimiz olsun.

Mesela Zeynep Aksoy harika bir şey yapıyor; canlı yayında mindfulness öğretiyor. Biz de stüdyodan, sahneden dışarı çıkalım… Okullarda, hastanelerde, hapishanelerde, mülteci kamplarında, sığınma evlerinde, kolluk kuvvetlerinde daha çok yoga ve meditasyon olsun, daha çok tiyatro olsun diye uğraşalım, proje üretelim.  Bu kadar “aydınlık” kadın ve erkek daha ısrarcı ve birlik olalım mesela…

Tiyatrocular daha çok yoga yapsın, Yogacılar daha çok tiyatroya gitsin örneğin… Kesiştikleri noktalara şaşarsınız… Madem aydınlat/nma peşindeyiz birbirimizi besleyecek, birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Işık taşıyanın anarşist olmak, eleştirel olmak, savaşçı olmak dışında bir yolu yok gibi geliyor bana… Sevgili okuyucu, son olarak teknik bir bilgi paylaşayım: Sahnede ışık öyle parlaktır ki seyirciyi zar zor seçersin. Daha taze öğrenciyken tembihlerler Dikkat et! Işığa fazla bakan körleşir.

#timesup #zamandoldu #ahimsanow #ahimsasimdi 

Ece Turkmut Dere

Axis Mundi Project

Post Travma Çalışmaları ve Introceptive Yoga Türkiye

https://www.projectaxismundi.com

Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanan çeviri, makale, yazı, döküman, dosyalar izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Copyright © Ece Turkmut 2018

Eğitim pazarlığı…

8DA7F21D-89ED-429F-A4FB-6CBB93950F65

Birkaç gündür yazsam mı – yazmasam mı derken şimdi klavye başındayım. Dün Gürol hocam bir paylaşımda bizim meslekle ilgili “… ömür boyu çıraklıktır. Çırak olmaktan hep onur duydum.” yazmış. Bunun üzerine bir çırak olarak kaç gündür aklımdakileri yazmasam ayıp olurdu…

Sizlerin eğitim hayatınız nasıldı bilemiyorum ama biz kaynağa, bilgiye ulaşmak için hep çabalardık. Çünkü böyle bilgilerin kaynağına ulaşmak kolay değildi….Usta çırak ilişkisi içinde yıllarca çalıştık, çalışıyoruz… Yıl başında kitap listeleri verilirdi. Bazı eserleri bulunamazdı. Kütüphaneler, sahaflar didik didik aranır, İstanbul’a Ankara’ya haber salınır, sonunda bir biçimde bulunurdu. O kitaplar sipariş edilir, ek işler yapılır, borç bulunur, kredi çekilir parası bir yerden karşılanırdı.

Şimdi herkes “hoca” ya bizim hocalar ne hocaydı ama… O derslerde hocanın ağzından çıkan her bir söz -ders dışı sözleri dahil- not edilir. Yazmaktan eline kramp girerdi. Çünkü hoca dediğin kişi bir bilgelik, ululuk taşır ağzından boş laf çıkmaz… sadece bildiğini paylaşmaz, yılların birikimiyle, sarih bir deneyim paylaşır… Yazmaktan hocayı dinleyemiyorsan, birşeyler kaçırmışsan sınıfı tekrar ederdin, bu kadar basit… Okul doğrudan bir yıl uzardı. Öyle yaz okulu, büt gibi kestirmeler yoktu… Bir yılda olgunlaştıramadığın bilgiyi bir iki ayda nasıl olgunlaştıracaksın ki… O yüzden çoğumuzun dersleri çift dikişti. Ama o notlar.. ne kıymetli bugün arasan hiçbir yerde bulamazsın… Derlenmiş, süzülmüş bilgi… O yüzden öğrenmek, öğrenmeyi talep etmek, ne olursa olsun bir kez daha baştan başlamak en azından beni hiç yormadı. O yüzden herhalde Murat hocanın okuldaki son dersine Türkiye’nin dört bir yanından eski mezunlar geldi son bir kere daha dinleyebilmek için…
Bazen taze öğretmenler hemen ileri seviye eğitimlere hevesleniyor halbuki eğitim tekrarı kadar öğretici birşey yok…
Provaya bırak gelmemeyi geç kalamazsın, orada edineceğin tecrübenin telafisi yok. O yüzden canın çıkmadıysa gidersin bunun mazereti yoktur. Olsa olsa seçimdir. Öğrenmeyi seçmek ya da seçmemek… Tabori’nin sözü sahne sanatı profesyonelleri için de geçerli bence “parayı havaya attığında yazı ya da tura geleceğini değil paranın havada asılı kalma ihtimalini de hesaplarsın”…
2000 yılından beri workshoplara katılıyorum. Bir bilgiye ulaşmak istiyorsam, birinden öğrenmek istiyorsam bir yolunu buldum. Olmadıysa da olmadı…

Niye yazıyorum bunları? Şimdiki eğitim anlayışındaki “kolaycılık” tavrı yüzünden yazıyorum… Aslında bizim alanda bu hep biraz böyleydi… İki adım göstersene ne olacak… şu yazıyı iki dakika düzeltsene ne olacak… elbette “ne olacak” “iki dakika yapılır” da buradaki söylem çok rahatsız edici… O iki adım için stres kırıklarıyla pratik yaptığını düşünmez kimse. İki satır yazacaksın diye kaç araba parası kitaba, derslere harcadığını düşünemez…

Öğrenciye kitap önerirsin nereden bulacağım diye sorar. Herşeyi google layan şahıs internette bulamıyorsa milli kütüphaneye gitmeyi akıl edemez… Hatta mümkünse tam olarak hangi kitapçıya gittiğinde kesin olarak kitaba ulaşacağının bilgisini ister.
Hem tiyatroda, hem yogada öğretmen arkadaşlarımla zaman zaman konuştuğum bir konu… Eğitim pazarlığı!
Bir öğretmen arkadaşıma eğitiminde Alsancak çok uzak, park yeri dert Urla’ya gelseniz diyenini duydu bu kulaklar…

Şimdi İzmir’e geleceğim bir atölye yapayım dedim. İlgilenen var mı var… Bir sürü mesaj aldım… Malesef çoğunun odağı farklı… anlayamadım, anlayamıyorum o yüzden yazıyorum hepimize hatırlatma olsun diye… Mesajların büyük çoğunluğu eğitim içeriği hakkında değil.
Sertifika verecek miyim?
Kitapçık verecek miyim? Çünkü not alamazmış… Kitapçık vermiyorsam slaytlarımı mail atar mıymışım?
Eğitime gelmeden okumalarını rica ettiklerim çokmuş malum çalışıyormuş okuyamazmış/bitiremezmiş…
Katılımcı kendisine travmaya duyarlı yoga hocası diyebilecek miymiş? (İki günde!)
Ne kadar indirim yapıyor muşum? Yapabilir misin değil…
Burs koşullarım nelermiş?

Biz böyle konuları konuşmaya utanan bir milletiz normalde… Bu gelen mesajlar “hoca” lardan olunca yazma mecburiyet hissettim. Arkadaşım ben aşı yapsam iki günde travma uzmanı olunmaz… Örneğin 8+5 yıl yüksek eğitim aldım 100+400 sayfa tez yazdım, jüriye girip savunma yaptım ancak öyle bana “uzman” dediler… ki zaten akademik bir kadrom olmadığı için onun da bir geçerliliği yok… Bir hocam var misal, bölüm başkanı profesör, hiç bir yerde kolay kolay görmezsin bu ünvanlarını “Balıklıova köy tiyatrosu yönetmeni” yazar en fazla…

Nedir bu kolay yoldan uzmanlık, hocalık hevesi… Not almadan, okumadan, çalışmadan çaba göstermeden, zaman ayırmadan nasıl olacak bu iş, sen biliyorsan bana öğret… Ben yıllardır çalışıyorum bu konuyu (travma) daha olmadım yani… Bessel’in eğitiminde Yale’den Harvard’dan uzman psikiyatristler var hala taze bilgi peşindeler… o yüzden bu “hocalık eğitimi” söylemini de yeniden düşünmek lazım…
Sonra ben vakıf değilim, okul değilim, üniversite değilim, zengin değilim niye “kesin olarak burs vermem gerekiyor” ya da “indirim yapması lazım” hissine kapıldın?
Bunun arkasından “İzmir çok uzak Ankara’ya ne zaman gelirsiniz?” Sorusu geliyor. Hatırlatmak istiyorum 9.000 km uzaktan geliyorum, talep eden olursa öğrendiğimi, bildiğimi paylaşayım diye…
En çok canımı sıkan da “çok istiyorum/ne zamandır bekliyorum” söylemi… ve ardından gelen ama-lar… Bildiğin kalbim kırılıyor bu özensizliğe…
Çok istiyorsan, bir yol bulunur… Ben başka türlüsünü anlayamıyorum…
Yani ekonomi hep zordu, zaman hep azdı, imkan hep kısıtlıydı ama çok istiyorsan bir yolla oldurursun. Olmuyorsa kısmet değilmiş der bir sonrakine plan yaparsın…
Yani benim de bu eğitimleri alayım diye cebime para koyan yok ki… bu bir çeşit alış veriş… Üstelik öylesine bilgi aldım sattım meselesi de değil…. Senin için 20 saatlik ya da 200 saatlik eğitimin arkasında yılların emeği var…
Sunay Demircan’ın harika bir yazısı vardı o yazıdan alıntı yapacağım. Hepimize hatırlatma olsun diye… Çünkü bir şey zaten iyi yazılmışsa yapılabilecek en iyi şey onu alıntılamak:

Doğulu Ma’arif demiş bugün eğitim dediğimiz ‘şey’e.
Ma’arif’in Türkçe karşılığı: Bilgi, kültür, beceri, öğretim-eğitim sistemi….
Ma’arif, Arapça “arafe” fiilinden türemiş bir kelime. İsim olarak, “bilgi” anlamına geliyor. Arif, tarif, marifet, maruf, irfan kelimeleri de aynı kökten türemişler.
Hepsi birbiriyle akraba. Ya örf nerede? Adap-erkan, pratik bilgi, misal ve tecrübe ile öğrenilen şeyler demek örf de.
İrfan: Bilme, öğrenme, pratik bilgi, usul ve örf bilgisi, aynı zamanda tanımak, bilmek anlamında kullanılıyor.
Türkçeye “eğitim” diye çevirmişiz.
Ma’arif’in karşılığını bulurken çok uğraşmışlar muhtemelen.
Andreas Tietze ve Nişanyan, etimoloji sözlüklerinde “eğitim” sözünün Divan-ı Lügat-ı Türk’den alındığı ve karşılığının iğitmek/iğdiş etmek olduğunu söylerler.
Eyüboğlu, “eğmek, bükmek…” der.
Merak ettim, sanskrit karşılığını aradım eğitimin. ‘Vidya’ diyorlar. Tespit etmek-bulmak; elde etmek; kazanmak anlamlarına geliyor.
Eğitimi alana, öğrenen karşılığı, “öğrenci” demeyi uygun bulmuşuz. Öğrenen kişi biraz edilgen durumda kalıyor tabii.
Eskiden talebe denirmiş. Arapça talaba’dan geliyor. Talip olan, talep eden anlamında. Öğrenene göre talep eden, bilgiyi gönüllü olarak istiyor.
Ma’arifet ve irfan için talep eden kişi…

Hoca, eğitmen, öğretmen,uzman…Talebe, öğrenci, çırak olmanın anlamını bir kez daha düşünelim istedim.

Ece Türkmut Dere

Güle güle Dario Fo! unutmadım ;)

serveimage

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’nü okuduğumda sanırım ikinci sınıftaydım. Elbette çok etkilendim 🙂  O yıl Dario Fo üzerine elimden geldiği kadar çok ödev hazırladığımı hatırlıyorum; ödevler oyunlarını okumak ve incelemek için bahane olmuştu…

Yıl 2006, Verona İtalya.

Arkadaşlarım Marcella ve Devi’yi ziyaret ediyorum. Verona sokaklarında Marcella ile gezerken elime bir broşür ilişiyor. Bir oyun broşürü, Mistero Buffo  Dario Fo ve Franca Rame Arena Di Verona ‘da!

Hemen bilet almam gerek, Marcella Dario Fo hayranlığımı biliyor koşarak Verona Arenası’na gidiyoruz, elbette bilet kalmamış. Büyük hayalkırıklığı ile oradan ayrılıyorum. Opera festivali var, “opera izleyeceğim” diyerek kendimi avutuyorum ama utanmasam ağlayacağım.

İtalya çok güzel, ilk kez ziyaret ediyorum. Verona ayrı güzel… Bir gün Marcella beni bir dans gecesine götürüyor. Verona Arenası’nın önünden geçerken oyunun o an sahnelendiğini farkediyoruz. Marcella ile göz göze geliyoruz. Şansımızı deneyelim belki kapıda bilet buluruz? Karaborsa? Olur mu olur…

Oyun başlamış belki 5-10 dk olmuş kapılar kapalı. Marcella gişedeki adama yalvarıyor ama bana kavga ediyor gibi görünüyorlar, eller kollar havada 🙂 Koşarak kapıya gidiyoruz güvenlik görevlisine “Allah aşkına güvenlikçi amca alsan bizi içeri ne olur? Parası neyse vereceğiz yahu!” Yok güvenlik görevlisi amca nuh diyor peygamber demiyor 5-10 dk daha geçiyor ama biz ısrarla kapıdayız… Derken yanımıza bir teyze yanaşıyor kulaklıklar mikrofon.. belli ki prodüksiyondan. Ne oluyor burada demeye kalmadan canım Marcella her türlü hüneri ile kadının aklını başından alıyor. Teyze önemli biri belli. Benim tiyatro öğrencisi olduğum bilgisini de alınca bizi içeri buyur ediyor.

Arena Di Verona muhteşem! Binlerce seyirciden biriyim. Dario Fo sahnede… Muhteşem! Hayatımın çok önemli günlerinden biri. Öncelikleşunu belirteyim, garip hisler içindeyim. Hiç anlam veremediğim hatta komik bulduğum bir durumdayım. Hani şu konserlerde ön sıralarda çığlık çığlığa üstünü başını yırtan genç kız var ya, hah, bir tanesi içimde tepiniyor. Rüya gibi!

İyi bir oyunun, iyi bir oyuncunun, iyi bir tasarımın seyirci üzerindeki gücünü ilk kez orada deneyimliyorum. Tek kelime İtalyanca bilmiyorum ama gözümü alamadan oyunu izliyorum. Binlerce seyirci ile birlikte gülüyorum binlerce seyirci ile birlikte buz kesiyorum. İtalyancayı değil ama tiyatro dilini anlıyorum. Fakültede evrensellik deyip durduğumuz şeyi…

Oyun bitti.  Dario Fo sarhoşluğu ile içimdeki çığlık atan kız tutturdu “İlle göreceğim!” Yahu göreceksin de ne olacak? Kitap mı imzalatacaksın? Velev ki kitap imzalattın, ne olacak? Samimiyim böyle şeyler çok saçma gelir normalde. E kitap vb bir şey yok, ne demeye “ille göreceğim”. Görünce ne diyeceğim bilmem ama kanlı canlı Dario Fo görünce sanki başım göğe erecek.

Ben önde, Marcella arkada kulis girişine vardık. O ana kadar heyecandan olsa gerek farketmedim ama arenanın önü polis kaynıyor. Koca bir tank meydanda, evet gerçek bir tank! Polis arenayı çevirmiş güvenlik önlemi almış. Bir grup Dario Fo’yu protesto ediyor. Mistero Buffo Katolik kilisesini feci rahatsız eden bir oyun. Protestocular da sanırım dini bütün İtalyanlar. Ortalık yıkılıyor! Ben Dario Fo’yu bir kere göreyim romantikliği içinde koca demir kapıya dayandım. Bu kez ben dil döküyorum “Allah rızası için abi, bak ölümlü dünya, şuraya kadar gelmişim nolur göreyim” 😀

Abicik bana acıdı, elimdeki çanta, torba vs herşeye güvenlik gerekçesi ile el koydu. Beni resmen içeri kaçırdı. Kapılar hızla kapandı. Koşa koşa karanlık nemli koridorda ilerliyoruz, bir an Marcella’yı kaybettim. Ve ve … karşımda Dario Fo!

Ensesinde beyaz büyükçe bir havlu, elinde peçete terini silerek bana doğru yürüyor. Bana gelmiyor benim bulunduğum noktaya doğru yürüyor. Biri arkasından mikrofonu çıkarmaya çalışıyor. Başka bir güvenlik görevlisi telaşla bir şeyler anlatıyor. Belli ki dışarıdaki kaosu haber veriyor. Benim için herşey rüya gibi sanki adamdan nurlar yağıyor 😀 Şaka bir yana görkemli bir adamdı…

Beni getiren görevli aniden sırtımdan beni itekleyiverince Hooop kendimi bizzat karşısında buluverdim.

Evet? Şimdi? Ne diyeceğim ki? Adam kan ter içinde kalmış, ne saygısızım! Kitapların kapaklarında pek tontiş görünüyor ama boyu da amma uzunmuş! Gerçekten aklımdan geçenler bunlar, uzunca bir süre tek kelime edemiyorum…

DF: Merhaba çocuğum… (italyanca)

E: Merhaba. Ben tiyatro öğr.. (ingilizce)

DF: Ben ingilizce konuşmayacağım biri çevirsin. (italyanca)

Marcella nereden yetişti ise yanımda bitti… Ben söylüyorum o çeviriyor.

E: Ben tiyatro öğrencisiyim. (gülümsüyor) Türkiye’den geldim. (daha çok gülümsüyor)

DF: Türkiye’de çok dostum var. Hoşgeldin.

E: Sizinle tanışmak istedim ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Oyunlarınızın çoğunu okudum. Size hayranım.

DF: Ben de sana hayranım, tiyatro öğrencisiymişsin ya. (gülümsüyor)

E:… (sadece gevrek gevrek gülüyor! Ne desin?)

DF: Bizimki gibi ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde Tiyatro yapmak çok zor. Sakın bırakma!

E: Ee..vet öyle.. Yok, bırakmam!

DF: Tiyatro yapmalısın çocuğum! Ne kadar zor olsa da tiyatro yapmalısın! İnsanları sarsmak zorundayız! (kocaman sarılıyor, sırtımı sıvazlıyor) Bizler insanları sarsmak zorundayız!

Yüce soytarı bu son sözü ile beni fena sarstı. O zamanlar fakültede öğrenciydim Türkiye’de tiyatro yapmanın zorluğunu hocalarım anlatsa da çok hissetmiyordum. Sonrasında ne zaman dibe düşsem ne zaman mücadele etmekten yorgun hissetsem onun bu sözünü hatırlıyorum. Daha doğrusu bu anıyı; Roma’nın 1 .yy da inşa ettiği görkemli arenasının karanlık koridorunda kan ter içinde sırtımı sıvazlayan Dario Fo’yu, dışarıda polisler, tanklar ve protestocuların sesleri ile hep capcanlı kalan bu anıyı…

10 Eylül 2006’da Verona’da Dario Fo bana neden tiyatro yaptığımızı hatırlattı. Hiç unutmadım.

Sanat değiştirir / Art

serveimage

Sanat asla bir savaşı durduramaz ve kimseye iş sağlamaz, konu bu değil. Sanatın böyle bir işlevi/görevi yoktur. Sanat olayları değiştiremez ama insanları değiştirebilir. İnsanları etkileyebilir, böylece insanlar değişebilir, çünkü insanlar sanatla değiştirir – zenginleşir, yücelir, cesaretlenir- Onlar da olayların seyrini etkileyebilecek şekilde hareket edebilirler; oy kullanma şekilleriyle, davranışlarıyla, düşünme biçimleriyle… Leonard Bernstein

The point is, art never stopped a war and never got anybody a job. That was never its function. Art cannot change events. But it can change people. It can affect people so that they are changed…because people are changed by art – enriched, ennobled, encouraged – they then act in a way that may affect the course of events…by the way they vote, they behave, the way they think.  Leonard Bernstein

(John Gruen interview in Los Angeles Times, December 31, 1972)

Şiddet senin dilinde!

6aa12f6b660fe508a66700ca89b528b8

Türkiye’de kadına yönelik şiddet akıl almaz bir duruma geldi. Sadece kadına da değil öfke o kadar yoğun ki kartopundan ölüm çıkarabilen bile var; cam-a karşı can alan…

Enteresan olan şu ki kimse sorunun parçası olduğun farkında değil. Zihinler hasta… Bakıyorum yorumlara, öfkeyi ifade etme biçimlerine… Küfürler havada uçuşuyor. Zaten dehşet içindeyiz ama verilen tepkilerin çoğunun yine cinsel şiddet içerikli olduğunu görmek beni daha da dehşete sokuyor!

Katile işkence edilsin, tecavüz edilsin söylemleri, annelerini, eşlerini becerme fantezilerini içeren küfürler… Üstelik bu söylemler kadınlar tarafından da yazılıyor. Yani cinsel eylem, bilinçaltında bir çeşit cezalandırma yöntemi… Edilen beddualar ve küfürler cinsel şiddet içerikli…Tüm bu vahşeti doğuran cinsel şiddet, aslında kültürümüzün parçası. Bu yüzden küfürden nefret ediyorum. Hiç tahammül edemiyorum küfüre..

Penise yüklenen değer garip… Penis gücün simgesi, vajina utancın… Bu ülkede kadınların çoğu kendi cinsel organına bakamıyor bile. Sanki bedeninin parçası değil. Sanki ona ait değil… Çünkü “edep” icabı hep yok sayılmış. Ayıp sayılmış. Ama penis öyle mi? Göster gösterebildiğin kadar…

Ataerkil sistemin sonucu sokakta zaten erkek iktidarı egemen, yani sokak kültürü aynı zamanda bir erkeklik kültürü. Erkeklik kültürel bir olgu ve en büyük korkusu kadınsılaşmak. Erkek, erkekliğinin yeteri kadar onaylanmadığını, tehdit altında olduğunu hissettiği her an, kadınsılaşmamak adına sertleşiyor. Bu kişisel ve ruhsal bir trajedi.

Küfür bu kültürün dilde ki hali, dolayısıyla kadın diline oranla erkek dilinde daha fazla mevcut. Cinsel iktidarın yansıtıyor ve genellikle kadın cinselliği üzerinden yükseliyor. Küfür doğrudan cinsiyetçi aynı zaman da dilde ki şiddetin açığa vurulmuş hali. İnsanlar şiddetin, zorbalığın her türlüsüne karşı öfke duyabilir ve bu öfkesini farklı şekillerde ifade eder… Bu durumun en zararsız olduğu düşünülen ifadesi cinsel içerikli küfür. Ayağını komidine çarpıyorsun, komidini bile “s.kmek” istiyorsun…

Sahibi “dilin kemiği yok, bir an da ağızdan çıkıyor” dese de, kullandığımız dil bir iktidar, bir tahakküm haline dönüşüyor. Cinsel iktidar olan erkek karşısında, aşağılanan ve onur kırıcı söze maruz kalan kişi için “dilin kemiği yok” demek durumu yok saymak demek.

Bu sistemde kadının varlığı zaten olabildiğince yok sayılıyor ve görmezden geliniyor. Küfür de genellikle kadını hedef aldığından ne kadar aşağılayıcı, onur kırıcı olsa da toplumda kabul ediliyor ve önemsenmiyor. Cinsel yönelimi erkeklik kültürü dışında yaşayan kişiler de doğrudan bu cinsiyetçi dilin, küfürün hedefi oluyorlar. Mesela aşağılayıcı dilde ki ifadesi “ibne” olan ifade kadını değil, erkeğin iktidarsızlığını hedef alıyor. Yani erkeğin iktidarıyla özdeşleştirilen cinsel organı onu erkek yapan ya da yapamayan şey.

Neye mal olduğunun farkına varmadan ve düşünmeden savurulan küfürler… Cinsel organların pervasızca malzeme edildiği küfürler en çok kadınların bedenlerine gönderme yapıyor. Erkeklerin organlarına gönderme yapan az sayıdaki sözcük de, genelde eşcinselliği çağrıştırdığından kadınlıkla ilgili.

Erkeklere ya da kadınlara “Sevişmek güzel bir eylem midir?” diye sorulsa yanıt doğal olarak “evet” olur. Peki o zaman bu “güzel eylemde” kullanılan organlar ve sözcükler, birinden nefret edildiğinde, öfkelenildiğinde hiç düşünmeden neden ağızdan çıkıyor? Bu tip bir şiddet gösterimi çelişkili değil mi?

Böyle yorumları, küfürleri normal karşılıyorsan eğer, aslında senin beyninde de şu algı yok mu? “Penis üstündür, vajina aşağıdır. O penis, o vajinaya cezasını verecektir. O penis, o vajinaya tecavüz edecektir.” Kadına yönelik şiddete lanet ediyorsan eğer, önce bu cinsel içerikli küfürleri normalleştirmeyeceksin! Kendi dilinin kemiği olacak! Ağzından çıkana dikkat edeceksin!

“SEVMEKTEN BAŞKA BİR ÇIKAR YOLUMUZ YOK” dedi bir baba… Başka bir sey söyleyecek olan var mı daha…

Yaratıcılık / Creativity

c528883c6e3b7f0734572d219662d383
Hayatı, kesinlikle ciddiye alıyorsan, şunu farketmen gerek; hep bir karşı atak olacaktır.
Dünyanın kanunu sadece opsiyonel bir dünya olmasıdır.
Bir şey yaptığında diğer olasılıkları dışarıda bırakan bir patern yaratırsın ve bir zaman gelir bütün o yaratıcı hareketlerin gerçekleşmesi için kendini olasılıklara açarsın.
Aslında, herhangi bir zamanda, yaratıcılıkla ilgili çalışan herkes bu anı bilir.
Yaratım sürecindeki planınızı zihninizin düşünebildiği ölçüde yaparsınız ve eğer bu plana tutunursanız sonunda elinizde kuru ve ölü bir iş kalır.
Sizin ulaşmanız gereken aslında kaosun altında yatar ve yeni birşey gelir ve yine eğer kritik düşünme sürecine çok erken girerseniz yine onu öldürürsünüz.
Schiller’in, yazar blokajı olarak bilinen sıkıntıyı yaşayan, genç bir yazara yazdığı güzel bir mektup vardır. Bu genç yazarın söyleyecek çok sözü varmış ama bir türlü yazamıyormuş.
Bu çok normal bir durum.
Schiller basitçe şöyle dedi: “Senin problemin oyuna lirik faktörden önce eleştirel faktörü getirmen.”
Bir bakın okullarımızda bize neler oluyor : Milton’u, Shakespeare’i ve Goethe’yi ve daha nicelerini eleştirmeyi öğreniyoruz.
Sonra öğretmen diyor ki: “Şimdi yaratıcı bir çalışma yap.”
Oturuyorsun ve belki bir parça birşeyler dökülüyor içinden sonra düşünmeye başlayınca ‘Aman Tanrım! Hiç birşey yok!
Elbette Shakespeare gibi yazamayacaksın ama kendini bırakırsan kendin gibi yazabilirsin.
Joseph Campbell
“If you take life absolutely seriously, you must realize there’s the counterplay to it,
that the world of law is simply an optional world. When you do something you create a pattern that excludes other possibilities, and there comes a time for opening up to all possibility and the creative act.”
“Actually, everybody who has ever done creative work of any kind knows this moment. You make your plans in terms of what the mind can think of, and if you hold to those plans you’re going to have a dry, dead piece of work. What you have to do is open out underneath into chaos, and then a new thing comes, and if you bring your critical faculty down too early you’re going to kill it.”
“There’s a beautiful letter that Schiller wrote to a young author who was having the trouble that’s known as writer’s block. This young writer had oh, so much to say, but he couldn’t write. This is a normal situation. Schiller said simply, ‘Your problem is that you’re bringing the critical factor into play before you have let the lyric factor work.”
“Look what happens to us in our schools: we learn to criticize Milton and Shakespeare and Goethe and everybody else, and then the teacher says, ‘Now do some creative work.’ You sit down and this bit of spilth begins coming out and you think, Oh, my God! That’s nothing. Of course you can’t write like Shakespeare, but you can write like you, perhaps, if you let yourself go.”
Joseph Campbell